Choose your location
    Deliverect logo

    Hoe Deliverect de privacy van klanten beschermt en gegevensbeveiliging biedt in overeenstemming met de AVG

    In onderstaande paragrafen behandelen we de AVG, de gevolgen ervan voor u, en hoe Deliverect de AVG gebruikt om onze klantgegevens te beschermen.

    Deliverect
    7 min. leestijd