Choose your location
Location
Språk

Restaurangkedjor

Absurd Bird

"Absurd Bird boosted time of delivery and ratings, leading to higher visibility on the Uber Eats app."

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.