Choose your location
Location
Språk

Restaurangkedjor

Franggo

"We no longer need to punch in orders by hand, which is how mistakes were made most of the time. We’ve found peace of mind again.”

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.