Choose your location
Location
Språk

Dark kitchens

KLC virtual restaurants

KLC virtual Restaurants is a multi-brand virtual company that operates over 50 brands across the GCC. Their vertically integrated cloud kitchen model offers a variety of cuisines at reasonable prices. Yet, prior to Deliverect, KLC managed and operated each of their brands through multiple online ordering platforms.

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.