Choose your location
Location
Språk

Restauranger

Mezzencore

"Time management is so important in this industry, so reducing an order’s delivery time by even 30 seconds is very valuable. That’s why this automation of our online order flow is so meaningful and helpful."  

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.