Choose your location
Location
Språk

Restaurangkedjor

Outback Steakhouse

“With the advent of Deliverect, we’ve got everything in one place. We weren’t making mistakes, the bill chef was seeing the tickets quicker and they would get the steak onto the grill quicker”

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.