Choose your location
Location
Språk

Restaurangkedjor

Roosters Piri Piri

“After integrating with Deliverect, our menu push is now seamless. We are able to update menu items, prices, titles of menus, order and item availability in an instant.”

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.