Meddelande om sekretess och kakor

Senast reviderad: juni 2022

Deliverect anser att det är viktigt att skydda dina personuppgifter och har därför åtagit sig att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Detta integritetsmeddelande ("Meddelande") riktar sig till alla som på något sätt delar personuppgifter med oss. Deliverect vill förklara vilken information vi samlar in om dig, vad vi använder den till och vem vi delar den med. Du kan också ta reda på vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

I det här meddelandet avser personuppgifter all information eller uppsättning av information som direkt eller indirekt identifierar dig, t.ex. ditt namn, e-post eller telefonnummer.

1. Vilka är vi?

DELIVERECT NV ("Deliverect" eller "vi" eller "oss"), med säte på Foreestelaan 82, 9000 Gent, Belgien, registrerad som juridisk person under nummer 0692.623.253, har sitt huvudkontor i Gent. Deliverect erbjuder en programvara som hjälper restauranger, kaféer, företag och leveransställen att hantera sina leverans- och takeawaykanaler. Vi omdefinierar hanteringen av flerkanalsrestauranger runt om i världen med vår innovativa allt-i-ett-lösning. Allt från beställningsflöden online till affärsutveckling.

Detta meddelande omfattar hur Deliverect eller ett företag som är anslutet till Deliverect kan hantera dina personuppgifter när du interagerar med oss, i din egenskap som kund, leverantör, affärspartner eller annan person som har en affärsrelation med oss.

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa informationen nedan.

I. Besök vår webbplats

På vår webbplats finns det olika sätt som du kan dela med dig av dina personuppgifter med oss. Du kan till exempel kontakta oss för en demo, ladda ner en e-bok eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi ber alltid om ditt samtycke för att bearbeta dessa uppgifter (opt-in på det relevanta webbformuläret). Du kan återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig via länken för avregistrering längst ner i varje e-postmeddelande.

På vår webbplats kan du också kontakta oss via en chattbot. I detta fall kommer de uppgifter som du lämnar där att behandlas.

Information om kakor finns i avsnitt 7.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi ber om dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och ge dig den information du vill ha.

Behandlingen av chattbot-uppgifter ligger i vårt legitima intresse, särskilt för att svara på de frågor du har ställt.

II. Fylla i våra feedbackförfrågningar och nöjdhetsundersökningar

Om du redan är kund hos oss kan vi kontakta dig för att be om feedback om våra lösningar och tjänster som vi har erbjudit dig. Detta för att fortsätta att förbättra våra produkter och se till att vi uppfyller alla dina förväntningar. I det här fallet har Deliverect redan dina kontaktuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen sker i vårt legitima intresse att upprätthålla och förbättra relationen med våra kunder.

III. Hantera din affärsrelation med oss

A. Om du redan är kund hos oss

Du är redan kund hos Deliverect.

För att använda Deliverect-plattformen som kund loggar du in med ett Facebook- eller Google-konto eller dina Deliverect-uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar denna information i samband med genomförandet av avtalet mellan dig och Deliverect. Vi kan också ge dig supporttjänster för våra lösningar.

Som kund kommer vi att kontakta dig för att hålla dig informerad om hur verktyget fungerar, om eventuella produktuppdateringar, om fakturering osv.

B. Om du är leverantör hos oss

Du är en leverantör hos Deliverect.

Vi vill försäkra oss om att vår relation med dig är byggd på öppenhet, tydlig ansvarsskyldighet och förtroende.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att hantera denna relation med dig och för att se till att tillämpliga lagar följs kan vi komma att behandla personuppgifter. Behandlingen är en del av verkställandet och genomförandet av avtalet mellan Deliverect och leverantören och inom ramen för vår lagstadgade bokföringsplikt.

C. Om du är potentiell kund hos oss

Du är ännu inte kund hos Deliverect, men du har kontaktat oss för att få en offert eller annan information.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen sker i vårt legitima intresse att upprätthålla relationen med våra potentiella kunder.

D. Om du är vår affärspartner

Du är en affärspartner hos Deliverect.

Vi vill försäkra oss om att vår relation med dig är byggd på öppenhet, tydlig ansvarsskyldighet och förtroende.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att hantera denna relation med dig och för att se till att tillämpliga lagar följs kan vi komma att behandla personuppgifter. Behandlingen är en del av verkställandet och genomförandet av avtalet mellan dig och Deliverect och inom ramen för vår lagstadgade bokföringsplikt.

IV. Jobbansökan eller interaktion med oss för jobbmöjligheter

Du är en arbetssökande och dina uppgifter kommer att behandlas internt av oss som en del av rekryteringsprocessen. Du hittar mer information om vårt Integritetsmeddelande för Arbetssökande här.

Om vi, i slutet av rekryteringsprocessen, beslutar att inte anställa dig kommer vi alltid att be om ditt samtycke för att skicka jobbuppdateringar och rekryteringsaktiviteter via e-post till dig och för att behålla dina uppgifter i vår talangpool och kontakta dig om karriärmöjligheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Under rekryteringsprocessen kommer vi att behandla dina uppgifter baserat på vårt behov av att fullgöra ett avtal som du är föremål för, eller att vidta åtgärder före avtalstillfället på din begäran. Vi har ett legitimt intresse, särskilt vårt behov av att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i linje med lokala lagar och förordningar samt att skydda grundläggande rättigheter som rätten till försvar, rätten till egendom och friheten att bedriva en verksamhet.

V. Fysiskt besök i Deliverects lokaler

Om du besöker våra Deliverect-lokaler bör du vara medveten om att vi använder oss av CCTV-system för att registrera specifika utrymmen i våra lokaler. När vi använder sådana videoenheter placerar vi varningsskyltar för att se till att du är medveten om att vi kommer att spela in bilder eller videor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla säkerheten och säkerheten för Deliverects anställda, besökare, gäster och Deliverects egendom och tillgångar, för att skydda Deliverects legitima intressen som att utreda potentiella kriminella aktiviteter (t.ex. misstänkt stöld av företag eller personlig egendom) och andra incidenter eller olyckor i våra lokaler och initierar disciplinära och rättsliga processer och förfaranden, inklusive bevarande av bevis och avslöjande av inspelningar för rättsliga anspråk och förfaranden. Den lagliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i detta avsnitt är vårt legitima intresse, i synnerhet vår nödvändighet att skydda grundläggande rättigheter såsom rätten till frihet och säkerhet, rätten till egendom och rätten till försvar.

3. Hur länge sparar Deliverect dina personuppgifter?

Deliverect kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan eller för att uppfylla en rättslig skyldighet som Deliverect har. Exakt hur länge vi behåller personuppgifterna beror på det specifika behandlingsändamålet som de samlades in för och den lagstadgade lagringsperioden för den typen av information, samt lokala lagstiftningskrav. Allt detta har formaliserats och dokumenterats i vår policy för datalagring.

Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när lagringsperioden har löpt ut.

4. Vem delar Deliverect dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för ovanstående ändamål. I detta sammanhang kan vi vända oss till externa parter eller till Deliverect-anslutna företag. Sådana tredje parter och Deliverect-anslutna företag får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra strikta instruktioner. Dessutom är dessa parter skyldiga att vidta nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter på ett adekvat sätt.

I. Företag som är anslutna till Deliverect

Deliverect har kontor i olika länder och dessa kan ha tillgång till kundernas personuppgifter för att ge support och tillhandahålla tjänster.

II. Tjänsteleverantörer och affärspartner

Konkret förlitar vi oss på tredje parter för integrering av programvara (t.ex. programvaruleverantörer) och värdskap (t.ex. molnleverantörer, externa datacenter). Dessa är leverantörer som vi anlitar för att stödja vårt tillhandahållande av Deliverect-produkter och tjänster till dig och den övergripande driften av vår verksamhet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för att hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer och användarinriktning på sociala medier, till exempel genom Facebook Lookalikes, Google Ads Customer Match och LinkedIn Ads.

Ytterligare tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter kan läggas till i listan över underleverantörer ibland, så håll utkik efter uppdateringar på denna plats.

A. Förteckning över tredje parters underleverantörer

Vi använder också underleverantörer som tillhandahåller oss vissa tjänster som gör våra produkter bättre. Dessa är tredje parter som kan behandla dina personuppgifter och som enligt avtal är skyldiga att uppfylla våra krav på säkerhet och dataskydd.

Deliverect kräver att dess underleverantörer uppfyller motsvarande skyldigheter som de som krävs av Deliverect (som personuppgiftsansvarig), inklusive men inte begränsat till följande krav:

 • Behandla personuppgifter i enlighet med Deliverects dokumenterade instruktioner (som Deliverect skriftligen meddelat den berörda underleverantören);

 • Underleverantörerna får endast använda personal som är pålitlig och som omfattas av en avtalsbunden skyldighet till sekretess, dataskydd och säkerhet, i den mån det är tillämpligt, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i samband med deras verksamhet;

 • Ge regelbunden utbildning i säkerhet och dataskydd till personal som får tillgång till personuppgifter;

 • Implementera och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (inklusive åtgärder som är förenliga med de åtgärder som de har åtagit sig att följa enligt avtal, i den mån de är relevanta för underleverantörens behandling av personuppgifter för Deliverects räkning)

 • Omedelbart informera Deliverect om varje faktisk eller potentiell säkerhetsöverträdelse, och

 • Samarbeta med Deliverect för att hantera förfrågningar från registeransvariga, registrerade eller dataskyddsmyndigheter, i tillämpliga fall.

För information om våra underleverantörer, läs den särskilda listan över de underleverantörer som behandlar kund- och webbanvändaruppgifter - denna lista kan komma att ändras ibland och vi strävar efter att hålla den uppdaterad. Se till att du återkommer till denna plats ofta för att hålla dig informerad:

Underleverantör / Bearbetningsverksamhet / Plats för datahanteringen

 • Cloudflare, Inc.: Nätverk för innehållsleveranser och begränsning av DDoS-angrepp (Europa)

 • Facebook (Meta): Kundkartläggning (Europa)

 • Google: Molntjänster (Europa) / Kundkartläggning av Google Ads (Europa)

 • Hotjar: Verktyg för användarupplevelse (Europa)

 • Hubspot: Förvaltning av kundrelationer (Europa)

 • Intercom, Inc.: Meddelanden i webb- och e-postklienter (Europa)

 • LinkedIn: Annonser och inriktning av användare av sociala nätverk (USA)

 • MongoDB: Lagring och behandling av tjänstedata (Belgien)

 • PandaDoc Inc.: Verktyg för kontraktsunderskrift (Europa)

 • Zendesk: Molnbaserad kundtjänst (Europa)

 • RollWorks: Plattform för Kontobaserat marknadsföring (USA)

III. Professionella rådgivare

Professionella rådgivare, t.ex. advokater, revisorer och försäkringsbolag, i samband med de professionella tjänster som de tillhandahåller oss.

IV. Rättsväsendet

 • Uppfylla gällande lagar, lagliga förfrågningar och rättsliga processer, t.ex. för att svara på stämningsansökningar eller förfrågningar från statliga myndigheter;

 • Skydda våra, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom (inklusive genom att göra och försvara rättsliga anspråk);

 • Genomföra de villkor som gäller för tjänsterna, och

 • Förebygga, identifiera, utreda och förhindra bedräglig, skadlig, otillåten, oetisk eller olaglig verksamhet, inklusive cyberattacker och identitetsstöld.

Under inga omständigheter kommer dina personuppgifter att lämnas vidare till tredje parter för kommersiella ändamål.

5. Hur skyddar Deliverect dina personuppgifter?

Deliverect har åtagit sig att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förlust och obehörig åtkomst. Dessa åtgärder är alltid baserade på den senaste tekniken och du kan hitta mer information om detta i vårt säkerhetsmeddelande.

6. Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Om du har ett klagomål, en fråga eller ett problem med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet Kontakt.

Om du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter kommer vi att svara inom en månad. I undantagsfall kan det ta längre tid (upp till högst tre månader), men vi kommer att bekräfta att vi mottagit din begäran inom en månad. Huruvida du kan utöva dina rättigheter eller inte är alltid kopplat till själva behandlingen av uppgifterna och den rättsliga grunden.

När du utövar dina rättigheter ska du alltid ange, klart och tydligt, vilken rättighet du vill utöva och på vilket sätt (t.ex. via e-post eller post) du vill få den begärda informationen. Dessutom har vi en identifieringsskyldighet, så vi kommer alltid att kontrollera om du verkligen har rätt att få den begärda informationen, och vi kan be om en kopia av din legitimation för att verifiera din identitet.

Detta är några av de rättigheter du kan vilja utöva när det gäller dina personuppgifter:

Rätt till åtkomst och rättelse

Om du vill veta vilka av dina personuppgifter Deliverect behandlar och i vilket syfte kan du kontakta oss. Vi kan ge dig en gratis kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inaktuella kan du be oss att rätta till dem.

Rätt till radering och begränsning

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Om vi är juridiskt skyldiga att behålla vissa personuppgifter under längre tid kan vi dock inte uppfylla denna begäran. Vi kommer att meddela dig i sådana fall.

Om du har rimliga skäl för detta kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du ifrågasätter att dina uppgifter är korrekta, till exempel.

Förvaringsrätt

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse eller är en del av en skyldighet av allmänt intresse eller av en offentlig myndighet kan du på ett rimligt sätt invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt (uttryckliga) samtycke eller i samband med genomförandet av avtalet mellan dig och oss, kan du begära att vi ger dig de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig, under förutsättning att behandlingen sker med hjälp av automatiserade processer.

Rätt att återkalla ditt samtycke

När Deliverect behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt (uttryckliga) samtycke har du alltid rätt att återkalla detta samtycke. Återtagandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skedde före återtagandet av ditt samtycke.

Rätt till lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den belgiska tillsynsmyndigheten angående hur Deliverect hanterar dina personuppgifter om du anser att Deliverect inte lyssnar tillräckligt på dig. Kontaktuppgifter finns nedan.

Myndigheten för dataskydd

Drukpersstraat 35

1000 Bryssel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

7. Kakor och relaterad teknik

Liksom många andra webbplatser kommer vi ihåg viss information genom att använda ”kakor”. Kakor är små textfiler som sparas av din webbläsare när du besöker vår webbplats eller tjänst. Vi kan använda både sessionskakor och permanenta kakor för att känna igen dig när du har loggat in på webbplatsen och för att berätta för oss hur och när du interagerar med vår webbplats. Vi kan också använda kakor för att se till att våra tjänster inte blir överbelastade, dvs. vi kan övervaka den samlade användningen och webbtrafiken på vår webbplats. När du besöker webbplatsen ber vi om ditt tillstånd att använda kakor. När du registrerar dig för ett konto godkänner du att vi använder kakor i din webbläsare och HTML-baserad e-post. Detta hjälper oss att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

Deliverect kan också använda relaterad teknik, inklusive webbfyrar, pixlar och mjukvarutoken, för att underlätta din användning av tjänsten. Tjänsten använder framför allt mjukvarutoken (som lagras på ett säkert sätt på servrar som kontrolleras av Deliverect) för att underlätta inloggningen till och funktionen av båda de stödda plattformarna.

I. Viktiga kakor

De är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Det finns centrala funktioner på webbplatsen, t.ex. säkerhet, nätverkshantering, kakinställningar och åtkomsthantering, som kräver att viktiga kakor aktiveras. Vissa av webbplatsens funktioner blir otillgängliga om du avaktiverar dessa kakor.

II. Sessionskakor

”Sessionskakor" kommer ihåg viss information från ditt nuvarande besök, t.ex. inloggningsinformation. Detta görs för att du enkelt ska kunna röra dig inom Deliverect-plattformen. Utan dessa sessionskakor skulle vi inte kunna tillhandahålla vår tjänst till dig på ett korrekt sätt. Dessa sessionskakor har begränsade funktioner och upphör att gälla, och du måste ange dina inloggningsuppgifter på Deliverect på nytt efter en viss tidsperiod för att skydda dig mot att andra oavsiktligt får tillgång till ditt kontoinnehåll och relaterade personuppgifter. Andra exempel på vår användning av sessionskakor är att spåra antalet besök av en viss besökare på en sida eller en funktion i tjänsten.

III. Kakor för prestanda och återmarknadsföring

Vi använder tredjepartsleverantörer, som Facebook Ads och Google Ads, för att leverera annonser för relevanta Deliverect-tjänster när du besöker vissa sidor på vår webbplats. Vi kan dela en kryptografisk hash av en gemensam konto-identifierare (t.ex. en e-postadress) med tredje parter för att hjälpa oss att skräddarsy annonser och tjänster som vi erbjuder dig. I de flesta webbläsare kan du välja om du vill acceptera kakor eller inte. Om du inte vill att kakor ska placeras på din dator kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar alla kakor innan du går in på webbplatsen.

Observera att om du gör det kan vissa funktioner på webbplatsen och tjänsten bli otillgängliga.

Uppdateringar av denna kakpolicy

Datumet högst upp på denna kakpolicy anger när den senast uppdaterades, men Deliverect kan komma att uppdatera denna kakpolicy så att den återspeglar relevanta ändringar. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker denna kakpolicy för att hålla dig informerad om vår användning av kakor och relaterad teknik och uppdatera dina kakinställningar i enlighet med detta.

Mer information om kakor, inklusive hur du kan se vilka kakor som har ställts in och hur du hanterar och raderar dem, finns på www.allaboutcookies.org.

Network Advertising Initiative har också utvecklat ett verktyg som kan hjälpa dig att förstå vilka tredje parter som för närvarande har aktiverat kakor på din webbläsare och välja bort dessa kakor. Mer information finns på följande adress: http://www.networkadvertising.

Det viktigaste är följande: vi använder kakor för att bättre förstå dina behov som användare, för att analysera trender, för att rekommendera mer relevant innehåll eller tjänster och för att förbättra webbplatsens och tjänsternas funktioner och allmänna användbarhet.

8. Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om du helt enkelt vill utöva dina rättigheter som uppgiftslämnare, vänligen kontakta oss via e-postadressen på security@deliverect.com.

Dessutom kan du hitta mer viktig information om vårt engagemang för efterlevnad av GDPR på följande webbplatsinlägg.

9. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ibland uppdatera denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast i augusti 2022.

Vi vill se till att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Vi skulle därför uppskatta om du kunde hålla oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på security@deliverect.com med relevant information.