Integritetsmeddelande för arbetssökande

A. Syfte

Detta Integritetsmeddelande för arbetssökande (”Integritetsmeddelande”) förklarar hur Deliverect NV eller dess dotterbolag (”Deliverect” eller ”Vi”) behandlar personuppgifter om kandidater som Deliverect kontaktar eller arbetssökande som ansöker om en tjänst (”Du”). Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas med omsorg och att Du är väl informerad om hur vi behandlar dem. I detta meddelande förklarar Deliverect hur, varför och hur länge vi använder dina uppgifter i vår rekryteringsprocess.

B. Omfattning

Syftet med detta Integritetsmeddelande är att klargöra hur dina personuppgifter behandlas.

C. Integritetsmeddelande för arbetssökande

 1. Hur erhålla vi dina personuppgifter?

 2. Vilken typ av information samlar vi in?

 3. Hur använder vi dina personuppgifter?

 4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 5. Med vem delar vi dina personuppgifter?

 6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 7. Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

 8. Har du några frågor?

1. Hur erhålla vi dina personuppgifter?

Med ”Personuppgifter” avser vi uppgifter som identifierar dig som individ eller som rör en identifierbar individ. Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du ansöker om en tjänst hos oss eller när vi kontaktar dig med ett potentiellt jobberbjudande. Dessutom kan vi samla in dina personuppgifter oberoende av varandra via olika karriärorienterande plattformar och webbplatser. Vi samlar också in dina personuppgifter från tredje part, dina referenser och befintliga medarbetare hos Deliverect i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Under vår rekryteringsprocess samlar vi in följande personuppgifter:

 • Kontaktinformation: fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, ort och all annan information som du tillhandahåller (t.ex. referenser).

 • Nationella identifierare: medborgarskap, nationalitet, nationellt ID-nummer, uppehålls- och arbetstillstånd.

 • Sysselsättning och utbildning: historik, CV, personligt brev och all annan ytterligare information som du lämnar till oss för att stödja din ansökan.

 • Yrkesmässiga preferenser: önskad lön, förväntade förmåner, vilja att flytta, andra yrkespreferenser, detaljer om intervjuer, referensinformation och/eller information från bakgrundskontroller (i förekommande fall) och information från offentligt tillgängliga resurser (t.ex. din LinkedIn-profil eller webbplats).

 • Foto, religiös, sexuell läggning, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening, om det finns med i ditt CV.

 • Straffregister för bakgrundskontroller grundat på ditt samtycke.

 • Om du ansöker om en tjänst i USA, eller i ett annat land som tillåter sådana frivilliga uppgiftsinsamlingar, kommer du dessutom att ha möjlighet att lämna information om ditt kön, ras/etniskt ursprung och/eller veteranstatus och information om sexuell läggning eller funktionshinder för att vi ska kunna genomföra övervakning av lika möjligheter. Om lagen tillåter det kan vi också sluta oss till vissa av dessa uppgifter om tidigare kandidater för att förbättra vår rekryteringsprocess. Det är helt frivilligt att lämna dessa uppgifter, och när det krävs enligt lag (inklusive inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”)) samlar vi endast in sådan information med ditt uttryckliga samtycke. Om du vägrar att lämna denna information kommer din ansökan inte att påverkas på något sätt. Om du väljer att lämna denna information samtycker du till att vi använder den för att övervaka lika möjligheter till anställning. Den här informationen lagras anonymt och kommer inte att användas för att utvärdera din anställningsansökan.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

I. Bedömning av din profil

Vi behandlar dina personuppgifter som kandidat för att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och intressen och för att matcha dem med de lediga anställningsmöjligheterna inom Deliverect.

II. Kontrollera dina referenser

Validera information om Dig som har tillhandahållits av andra, t.ex. personliga eller yrkesmässiga referenser.

III. Kommunikation om ansökan

Vi kommer att uppdatera och informera dig om hur din ansökan/process fortskrider hos Deliverect, och vi kan ibland också informera dig om andra potentiella möjligheter inom Deliverect.

IV. Förberedelse av erbjudandebrevet

När du har slutfört ansökningsprocessen och blivit erbjuden en tjänst inom Deliverect kommer vi att behandla dina personuppgifter för att förbereda erbjudandebrevet och utföra nödvändiga bakgrundskontroller (om tillämpligt).

V. Behandling av visum/arbetstillstånd

När du som kandidat kan behöva visum eller arbetstillstånd kommer vi att behandla dina personuppgifter, inklusive ditt passnummer eller personnummer. Detta för att säkerställa att du har rätt att arbeta på den valda platsen.

VI. Rättslig efterlevnad

Deliverect kan komma att behandla dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning och eventuella myndighetsförfrågningar.

VII. Feedback

Vi kan behandla dina personuppgifter för att utvärdera och förbättra vår rekryteringsprocess och ansökningsupplevelsen. Detta hjälper oss också att förbättra andra områden, t.ex. våra metoder för mångfald.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om din ansökan godkänns och du blir medlem i vårt team kommer vi att överföra de uppgifter som vi samlat in under ansökningsfasen till din personaldatabas i syfte att administrera din anställning. Du får information om de perioder under vilka uppgifter om medarbetare sparas i ett separat integritetsmeddelande för anställda.

Om din ansökan inte har godkänts kan vi kontakta dig om relevanta lediga tjänster som kan bli tillgängliga i framtiden, men endast om du har gett oss tillåtelse att göra det. Vi raderar sedan informationen i din ansökningsfil ett år efter rekryteringsbeslutet, med undantag för ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi behåller ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om framtida lediga tjänster tills Du meddelar oss att du inte längre vill få dessa uppdateringar.

5. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Deliverect delar dina personuppgifter när det är nödvändigt i vår rekryteringsprocess, vilket inkluderar men inte är begränsat till att: (a) dela uppgifter mellan våra koncernbolag (belägna i Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, USA, Kanada, Australien, Förenade Arabemiraten och Mexiko) och (b) våra tjänsteleverantörer och professionella rådgivare (t.ex. rekryteringsbyråer). Vi har ingått avtal med våra tjänsteleverantörer för att skydda dina personuppgifter.

Du kan se en lista över våra tjänsteleverantörer nedan – listan kan ändras från tid till annan och vi strävar efter att hålla den uppdaterad. Se till att Du återkommer till denna plats ofta för att hålla dig informerad:

Tjänsteleverantör / Plats för datahantering / Mer information

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för följande ändamål:

 • Så att dessa tredje parter ska kunna tillhandahålla tjänster, t.ex. underlätta ansökningsprocessen eller utföra bakgrundskontroller (om tillämpligt) och andra tjänster.

 • I syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. nationell säkerhet eller brottsbekämpning);

 • I syfte att fastställa, utöva eller försvara oss mot tvister.

Som nämnts ovan kommer vi också att kontakta tredje part, inklusive de personer vars uppgifter Du har lämnat in (referenser) så att vi kan verifiera information som du har lämnat till oss om din tidigare anställning och dina kvalifikationer.

Om vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kommer dina uppgifter att utlämnas till våra rådgivare och eventuella potentiella köpares rådgivare samt överlämnas till de nya ägarna av verksamheten.

I övrigt kommer vi inte att dela din information med någon tredje part, om vi inte har ditt tillstånd (t.ex. om vi vill dela dina uppgifter med ett annat koncernföretag för deras rekryteringsändamål), om detta är nödvändigt i samband med ovanstående ändamål, för att skydda våra juridiska rättigheter eller när vi har en rättslig skyldighet att göra det.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Deliverect har åtagit sig att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot missbruk, förlust och obehörig åtkomst. Dessa åtgärder baseras alltid på den senaste tekniken och branschens bästa praxis.

7. Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

Du har rätt att: (i) få information om hur Deliverect kommer att behandla dina personuppgifter, (ii) få en kopia av dina personuppgifter, (iii) invända mot Deliverects behandling av dina personuppgifter.

Om Deliverect begärde det, och Du gav ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, har Du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skedde innan ditt samtycke återkallades.

8. Frågor

Om du har frågor, funderingar eller klagomål om hur Deliverect använder dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, ska du kontakta security@deliverect.com med Din förfrågan så kommer de att återkomma till dig.