Choose your location
Location
Taal

Hoe D2C-bezorging het speelveld gelijk maakt voor supermarkten en gemakswinkels

Wat moet je weten over direct-to-consumerbezorging voor jouw supermarkt of gemakswinkel? En welke concurrentievoordelen biedt het D2C-model aan beide winkeltypes?

Deliverect
4 min. leestijd