Choose your location
Location
Språk

Restaurangkedjor

Taco Bell

"Before Deliverect, we used to take approximately five minutes. Now with the Deliverect integration, our orders are instantaneous at our POS."

Är du redo att komma igång?

Kontakta oss för att diskutera de specifika detaljerna i din organisation och boka en gratis guidad demo för att se Deliverect i aktion.