Privacy- en cookiebeleid

Laatste herziening: 16 december 2021

Deliverect is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk is, daarom verplichten wij ons ertoe uw persoonlijke gegevens op een wettelijke, redelijke en transparante manier te verwerken.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook persoonlijke gegevens met ons deelt. Deliverect wil u laten weten welke informatie wij over u verzamelen, waarvoor we het gebruiken en met wie we dit delen. U kunt ook informatie vinden over uw rechten en over hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Wie zijn wij?

Het hoofdkantoor van NV DELIVERECT (‘Deliverect’), gevestigd op Foreestelaan 82, 9000 Gent, België, aangemeld als geregistreerd rechtspersoon onder nummer 0692.623.253, is in Gent, België. Deliverect biedt een softwaretoepassing aan die restaurants, cafés, ondernemingen en leveringslocaties helpt bij het beheren van hun leverings- en afhaal kanalen.

Deliverect stelt haar klanten in staat om alle inkomende berichten van hun verschillende leverings platformen, zoals UberEats, Deliveroo etc. te centraliseren in één online tool. Vanuit dezelfde tool kunnen klanten hun bestellingen en leveringen beheren.

2. Van wie verwerkt Deliverect persoonlijke gegevens en waarom?

Deliverect verwerkt persoonlijke gegevens van individuen die op welke manier dan ook hun persoonlijke gegevens delen met Deliverect (zowel online als offline) of van individuen die de Deliverect-tool gebruiken.

2.1 U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoek, kunnen uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen worden verzameld met behulp van cookies (zie hiervoor de paragraaf Cookies en verwante technologieën).

Op onze website zijn er verschillende manieren waarop u persoonlijke gegevens met ons kunt delen. U kunt bijvoorbeeld contact met ons opnemen voor een demo, een e-book downloaden of u aanmelden voor onze nieuwsbrief.

In al deze gevallen vragen wij u om de gegevens die wij nodig hebben om de gewenste informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Als u een demo aanvraagt, vragen wij u altijd om de naam van het restaurant waarvoor de demo wordt aangevraagd, en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken in het geval er een typefout in uw e-mailadres is geslopen. Voor al deze verwerkingsprocessen vragen wij u om uw toestemming op basis van een opt-in in het betreffende online formulier. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door u af te melden via de afmeldingslink onderaan iedere e-mail die u ontvangt voor de hierboven genoemde verwerkingsdoelen.

Onze website biedt ook de mogelijkheid contact met ons op te nemen via de chatbot. In dat geval worden de gegevens die u verstrekt verwerkt. Deze verwerking is in ons rechtmatig belang, in het bijzonder voor het beantwoorden van de vragen die u stelt.

2.2 U bent een potentiële klant van Deliverect

Als u nog geen klant bent van Deliverect, maar u heeft contact met ons opgenomen voor een offerte of voor andere informatie, bewaren wij de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon. Deze verwerking is in ons rechtmatig belang, zodat wij een relatie kunnen onderhouden met onze potentiële klanten.

2.3 U bent een klant van Deliverect

Wanneer u klant bent van Deliverect, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens van u als onze contactpersoon: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en alle andere persoonlijke gegevens die u aan Deliverect verstrekt bij onze interacties.

Om als klant gebruik te kunnen maken van het Deliverect-platform, logt u in met een Facebook- of Google-account.

Wij verwerken deze informatie in de context van de implementatie van de overeenkomst tussen de klant en Deliverect. Via één of meer contactpersonen houden wij onze klanten op de hoogte van de werking van de tool, eventuele product updates, facturering etc.

2.4 U bent een leverancier van Deliverect

Als u een andere commerciële relatie heeft met Deliverect, bijvoorbeeld omdat u een leverancier bent, verzamelen wij de volgende informatie over de contactpersoon bij de leverancier: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Als de leverancier een eenmanszaak of freelancer is, worden de volgende gegevens verwerkt: adresgegevens, bankrekeningnummer en bedrijfsnummer.

Deze verwerking maakt deel uit van de uitvoering van de overeenkomst tussen Deliverect en de leverancier en eveneens van onze wettelijke verplichting om een boekhouding bij te houden.

2.5 U solliciteert voor een baan bij Deliverect

Wanneer u solliciteert voor een baan bij Deliverect, worden uw gegevens intern door ons verwerkt, als onderdeel van het wervingsproces. In dit geval verwerken wij uw naam, alle gegevens in uw cv, uw contactgegevens, professionele ervaring etc.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van onze wervingsprocedure is voornamelijk in ons rechtmatige belang, voor het selecteren van een geschikte kandidaat.

Indien wij aan het einde van het wervingsproces besluiten u niet aan te nemen voor de functie, maar we uw gegevens graag willen bewaren voor toekomstig gebruik, vragen wij u altijd om uw toestemming.

3. Cookies en verwante technologieën

Net zoals veel websites slaan wij bepaalde gegevens op met behulp van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt of onze dienst gebruikt. Wij kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken om u te herkennen wanneer u zich op de website aanmeldt en om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website. Wij kunnen ook cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat onze diensten niet overbelast raken. Dat houdt in dat wij het geaggregeerde gebruik en de routering van het webverkeer op onze website kunnen controleren. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken. Wanneer u een account aanmaakt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in uw browser en HTML-gebaseerde e-mails. Dit helpt ons enorm om u de best mogelijke ervaring te bieden.

3.1 Sessiecookies

Sessiecookies onthouden bepaalde gegevens over uw huidige bezoek, bijv. aanmeldingsgegevens. Zo kunt u gemakkelijk navigeren op het Deliverect-platform. Zonder deze sessiecookies zouden wij niet in staat zijn onze dienst naar behoren te verlenen. Deze sessiecookies verlopen en hebben beperkte mogelijkheden. U moet uw aanmeldingsgegevens voor Deliverect opnieuw invoeren nadat een bepaalde periode is verstreken, om te voorkomen dat anderen per ongeluk toegang krijgen tot de inhoud van uw account en de persoonlijke gegevens die daar te vinden zijn. Een ander voorbeeld van hoe we sessiecookies gebruiken, is dat we het aantal bezoeken van een bepaalde bezoeker aan een pagina of een functie van de Dienst bijhouden.

3.2 Prestatie- en remarketing cookies

We maken gebruik van externe leveranciers, zoals Facebook Ads en Google Ads, om advertenties voor relevante Deliverect-diensten te tonen wanneer u bepaalde pagina's op onze website bezoekt. Wij kunnen een cryptografische hash van een gemeenschappelijke account identificatie (zoals een e-mailadres) met een derde partij delen, zodat we u advertenties en diensten op maat kunnen aanbieden. Bij de meeste browsers kunt u kiezen of u cookies wilt accepteren. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, stel dan uw browser zo in dat alle cookies worden geweigerd voordat u de website bezoekt. Houd er rekening mee dat in dat geval sommige functies van de website en de dienst mogelijk niet beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over cookies, zoals hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.

Het Network Advertising Initiative heeft ook een tool ontwikkeld waarmee u kunt nagaan welke derde partijen momenteel cookies voor uw browser hebben ingeschakeld en hoe u zich voor deze cookies kunt afmelden. Meer informatie vindt u op: http://www.networkadvertising.com

Deliverect kan ook verwante technologieën gebruiken, waaronder webbakens, pixels en softwaretokens, om uw gebruik van de dienst te vergemakkelijken. De dienst maakt met name gebruik van softwaretokens (die veilig worden opgeslagen op servers die door Deliverect worden beheerd) om het aanmelden bij en het functioneren van de beide ondersteunde platformen te vergemakkelijken.

Het belangrijkste is dit: we gebruiken cookies om uw behoeften als gebruiker beter te begrijpen, trends te analyseren, meer relevante inhoud of diensten te kunnen aanbevelen en de functies en algemene bruikbaarheid van de website en de dienst te verbeteren.

4. Hoe lang bewaart Deliverect uw persoonlijke gegevens?

Deliverect bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Deliverect.

5. Met wie deelt Deliverect uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doelen verwerkt. In deze context kunnen wij de hulp inroepen van externe partijen of buitenlandse dochterondernemingen van de Deliverect Group (dit zijn onze dochterondernemingen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten & Canada). Dergelijke derde partijen en buitenlandse dochterondernemingen van de Deliverect Group mogen persoonlijke gegevens alleen verwerken overeenkomstig onze strenge instructies. Bovendien zijn deze partijen verplicht de noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen.

Concreet betekent dit dat wij een beroep doen op derde partijen voor software-integratie (bijv. leveranciers van software) en hosting (bijv. cloudproviders, externe datacentra...).

Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

6. Hoe beschermt Deliverect uw persoonlijke gegevens?

Deliverect verplicht zich tot het nemen van alle redelijke maatregelen om de bescherming van uw persoonlijk gegevens tegen misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang te garanderen. Deze maatregelen zijn altijd gebaseerd op de huidige stand van de techniek.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wanneer u een klacht, een vraag of een probleem heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn vastgelegd in punt 7.

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, reageren wij binnen 1 maand. In uitzonderingsgevallen kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden), maar hierover informeren wij u binnen 1 maand. Of u uw rechten wel of niet kunt uitoefenen, is altijd afhankelijk van de verwerking zelf en de rechtsgrond.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u altijd duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen en op welke manier (bijv. via e-mail, normale post...) u de gevraagde informatie wilt ontvangen. Daarnaast hebben wij een verplichting tot identificatie. Wij moeten bijvoorbeeld altijd verifiëren of u werkelijk gerechtigd bent de gevraagde informatie te ontvangen, daarom kunnen wij u om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

Recht op toegang en correctie

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens over u door Deliverect worden verwerkt en voor welk doel, kunt u contact met ons opnemen. Wij verstrekken u kosteloos een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken. Indien u denkt dat uw persoonlijke gegevens incorrect of niet actueel zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Indien wij echter wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren, zijn wij niet bij machte aan dit verzoek te voldoen. In dat geval informeren wij u hierover.

Indien u redelijke gronden daarvoor heeft, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u de juistheid van uw gegevens heeft aangevochten.

Gezagsrecht

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen, of deel uitmaakt van een verplichting van algemeen belang of openbaar gezag, kunt u gemotiveerd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw (expliciete) toestemming of in de context van de implementatie van de overeenkomst tussen u en ons, kunt u ons verzoeken u de persoonlijke gegevens die u ons heeft gegeven in een gestructureerde, gebruikelijke en machinaal leesbare vorm te verstrekken, of het over te dragen aan een andere controller, onder de voorwaarde dat de verwerking plaatsvindt in een geautomatiseerd proces.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Deliverect is gebaseerde op uw (expliciete) toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan het intrekken van uw toestemming.

Recht op het indienen van een klacht

Indien u het gevoel heeft onvoldoende te worden gehoord door Deliverect, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de manier waarop Deliverect omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Autoriteit voor gegevensbescherming

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

8. Contact

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

  • E-mail: security@deliverect.com

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 december 2021.